Garantievoorwaarden

Voor alle artikelen die je op Refurbi koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor onze producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Is je bestelde product kapot? Dan heb je fabrieksgarantie op je product, mits kan worden aangetoond dat het defect niet is veroorzaakt door onjuist gebruik of defecten binnenin het apparaat. Externe beschadigingen en externe defecten vallen niet onder de fabrieksgarantie. Controleer ook de productpagina van het betreffende product op onze website voor het fabrieksgarantie termijn. Is het ontvangen product defect? Stuur een e-mail naar [email protected] en vermeld de volgende gegevens:

  • Ordernummer
  • Welk product is defect?
  • Omschrijving van het probleem
  • Duidelijke foto('s) van de oplader om defecten door onjuist gebruik te kunnen uitsluiten

We beoordelen hierna zo snel mogelijk de situatie en koppelen terug wat de vervolgstappen zijn. Keuren wij de garantiemelding op? Dan ruilen wij het product om. Meldingen binnen de 14 dagen bedenktermijn kunnen ook aanspraak maken op een terugbetaling. Let op: 30 dagen na levering van het product vervalt de fabrieksgarantie.